Szentes, 1877. szeptember 17. – Szentes, 1957. március 31.

Kisparaszti családból származott. Öt elemit és népfőiskolát végzett. 7 kat. hold családi örökségét vásárlásokkal 40 kat. holdra gyarapította, azon gazdálkodott. 1914-től tagja Szentes város képviselő-testületének. Az első világháború alatt fegyver nélküli szolgálatot teljesített Szegeden, ahol a kenyérgyárba osztották be. Az 1920-as évek elején Nagyatádi Szabó István kisgazdapártjába lépett be, majd az ő halála után a Szentesi Polgári Párthoz csatlakozott. 1930-ban lett a Független Kisgazdapárt tagja. Szentesen, a bereki határrészen gazdaköri elnök. 1944. december 18-án választották az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjává. 1944. december 26-tól a kisgazdapárt delegáltja a helyi nemzeti bizottságban. 1945. január 12-én újra bekerült Szentes város képviselő-testületébe, majd 1945 nyarán Csongrád vármegye törvényhatósági bizottságába, itt 1949-ig megőrizte a tagságát. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Csongrád és Csanád vármegyei választókerületben szerzett mandátumot. A szentesi pártszervezet elnöke. 1946. március 14-től 1947. július 26-ig a Szentesi Újság felelős szerkesztője és kiadója. 1949 márciusában az MDP nyomására kizárták az FKGP-ből. 1948–1949-ben még 46 kat. holdon gazdálkodott. Az ötvenes években kulákká nyilvánították, földjét, házát elvették.