Parád, 1930. január 15.

Alkalmazotti családban született. 1944–1946-ban fizikai munkás volt, 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1954-ig a szverdlovszki Urali Politechnikai Intézet Fémkohászati Szakán tanult, kohómérnöki oklevelet szerzett. Hazajövetele után a Fémipari Kutatóintézet kutatómérnöke, majd 1954-től az Almásfüzitői Timföldgyárban dolgozott, 1955-ig üzemrészvezető, majd osztályvezető. 1955 és 1957 között a Mosonmagyaróvári Timföld- és Műkorundgyár főtechnológusa volt. Visszatérve korábbi munkahelyére, 1964-ig az Almásfüzitői Timföldgyár főmérnöke volt. 1964-ben nevezték ki az Alumíniumipari Tervező Vállalat (ALUTERV) főmérnökévé, 1965-től az ALUTERV igazgatója. 1973-1974-ben a Magyar Alumíniumipari Tröszt vezérigazgatója, 1974. október 15-én lett a Nehézipari Minisztériumban miniszterhelyettes, 1975. október 26-án államtitkári kinevezést kapott; 1981. januártól az Ipari Minisztérium államtitkára volt. 1984. októberben az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztály pozíciójából való felmentését indítványozta és vállalati vezetővé történő kinevezését javasolta. 1972-ben elvégezte az MSZMP Politikai Főiskoláját. 1966-ban a műszaki tudományok kandidátusa, 1972-ben doktora címet nyerte el.