Szeged, 1896. szeptember 1. – Szeged, 1957. december 3.

Apja napszámos volt. Hat elemi osztályt végzett, majd kőművesnek tanult. Az 1920-as évek közepétől gazdálkodni kezdett. Fiatal korától részt vett a helyi munkásmozgalomban. Az 1945. évi földosztásban maga is részt vett, 7 kat. holdas újgazda lett. A Nemzeti Parasztpárt szeged-felsővárosi szervezetének alapítója, majd a városi szervezet elnöke volt. Rendkívül aktív kortese volt pártjának, az országos pártértekezletek rendszeres küldötte.  1945. szeptember 6-tól 1945. november 29-ig Bozsó János utódaként az Ideiglenes Nemzetgyűlés egyik szegedi parasztpárti képviselője, majd 1953. március 18-ig pótképviselő. 1949-ben a DÉFOSZ megyei bizottságának tagja, a parasztpárti tisztségviselők eltávolítása után alkalmazottja. Funkciójáról 1949-ben egészségi állapotára hivatkozva lemondott. Az 1950-es években újból kertészkedésből élt.