Budapest, 1926. október 21.

Szövőnő volt, majd közgazdasági technikumot és egy éves pártiskolát végzett. 1947-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, Munkáspártba, MDP, majd MSZMP tag. 1950-től pártalkalmazott, 1972-ben választották meg az MSZMP Budapest III. kerületi Pártbizottság első titkárává. 1981. júniusban az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztálya betegsége miatt nyugdíjazását és felmentését javasolta.