Makó, 1903. június 14. – Makó, 1958. november 18.

Hat elemit végzett földműves volt, apja hagymakertész. A szülők által bérelt földön segédkezett. Később önállósította magát, s apja mesterségét folytatta. Részt vett a Magyarországi Szocialista Munkáspárt szervezkedésében; ezért illetve egy sajtócikke miatt 1926-ban sajtórágalmazás vétsége miatt eljárást indítottak ellene. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, a makói földosztó bizottság tagja volt.  1947-ben a megalakított földműves- szövetség tagja. Az 1947. augusztus 31- i országgyűlési választásokon az MKP Csongrád és Csanád megyei listáján indult, pótképviselő lett. 1948. június 18-án, már, mint az MDP tagját hívták be a törvényhozásba. Megbízatásának lejárta után a helyi József Attila Termelőszövetkezet megalakításában vett részt, haláláig tsz-tagként dolgozott.