Zenta-Tornyos, 1928. február 24.

Földműves családban született. 1951-ben elvégezte a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemet; 1956-ig tanársegéd, majd 1956-1957-ben az MSZMP függetlenített párttitkára a MKEE-n. 1957-1958-ban adjunktus, majd 1962-ig az MTA aspiránsa volt a Szovjetunióban, később docens. 1963-ban került a pártapparátusba, az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályán politikai munkatárs, alosztályvezető, 1967-től osztályvezető-helyettes. 1977. júliusban kinevezték a külkereskedelmi miniszter helyettesévé. 1985. januárban az MSZMP KB Külügyi és Gazdaságpolitikai Osztálya a felmentését javasolta, mert a kuvaiti nagykövetség vezetőévé javasolták kinevezni.