Hódmezővásárhely, 1881. augusztus 29. – Hódmezővásárhely, 1958. január 31.

Agrárproletár családból származott, szülei napszámosak voltak. Hat elemit járt ki. Első felesége örökölt 40 kat. holdas birtokán gazdálkodott. Az első világháborúban katona. A harmincas években a helyi gazdasági egyesület ügyvezető alelnöki posztját töltötte be. A kisgazdakör tiszteletbeli elnökévé választották. Megalapította a helyi olvasókört és a Gazdasági Önsegélyző Egyesületet, amelynek elnöke is lett. Bekerült Hódmezővásárhely törvényhatósági bizottságába. 1932-ben lépett be a Független Kisgazdapártba.

A szovjet csapatok bevonulása után, 1944 októberétől részt vett a kisgazdapárt újjászervezésében, 1945 és 1947 között a hódmezővásárhelyi szervezet ügyvezető elnöke, egy ideig pártigazgató volt. 1944. október 23-ától a kisgyűlés szerepét betöltő várostanács tagja. Az FKGP delegálta a november 24-én újjáalakult törvényhatósági bizottságba is. 1944. december 18-án választották meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőjévé. 1950-ig birtokán gazdálkodott. Miután földjét elvették és betagosították a téeszbe, ácsként helyezkedett el a vízügyi igazgatóság Hódmezővásárhely-kopácsi telepén, ott dolgozott haláláig.