Huszt, 1910. november 29. – Budapest, 1977. október 14.

Apja malomtulajdonos volt. A brünni műszaki főiskolán végzett, elektromérnöki oklevelet kapott, 1933-ban kommunista szervezkedés miatt kiutasították. 1935-től 1945-ig műszaki tisztviselő volt a Müller Jenő villamossági cégnél. 1930-tól vett részt a munkásmozgalomban. 1936-ban belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, egyúttal az illegális kommunista mozgalom tagja lett. 1945-ben osztályvezető lett a Jóvátételi Hivatalban. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt.  Részt vett az 1947-ben megalakult kommunista műszaki értelmiség csoportjának vezetésében. 1946-1948-ban a Nehézipari Központ vezető helyettese, 1948-1949-ben csoportfőnök a Közlekedési Minisztériumban, 1949-től 1951-ig Magyarország képviselője Moszkvában Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa irodában. Hazatérése után, 1951-1954 között kohó- és gépipari miniszter helyettes, majd 1957-ig követségi tanácsosként a bécsi kereskedelmi kirendeltség vezetője volt. 1957-től a külkereskedelmi miniszter első helyettese, 1967-től 1973-ig nyugalomba vonulásáig az Országos Tervhivatal elnökhelyettese.