Nyíregyháza,1924. július 21.–Budapest, 1999. március 1.

Apja cipészmunkás volt. Hat elemit végzett, majd 1941-től tanonciskolába járt; Barcson sütősegéd, majd a nyíregyházi Kelet-magyarországi Faipari Üzemben betanított munkás volt.. 1946-ban lett a Magyar Kommunista Párt tagja. 1947-től az MKP Szabolcs megyei Bizottság apparátusában dolgozott,  politikaI munkatárs, oktatási csoportvezető, megbízott járási titkár, szervezési osztályvezető.  Később az MDP KV Párt és Tömegszervezeti Osztály alosztályvezetője, 1950-ben öthónapos pártiskolán vett részt, 1955-ben befejezte az SZKP hároméves pártfőiskolát. 1956 végén rövid ideig rendőrségi állományba került; a Budapesti rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztályán főoperatív  beosztott volt. Ezután megválaszttták az MSZMP Nyíregyházi Városi Bizottság első titkárává. 1960. januárban került a Belügyminisztériumba, alezredesi rendfokozatban a BM személyzeti főosztály vezetője, majd 1966. márciustól vezérőrnagyként a BM III. főcsoportfőnök helyettese. 1973 decemberében  kinevezték BM III. főcsoportfőnök és egyben állambiztonsági belügyminiszter-helyettes lett. 1977-ben altábornagyi rangot kapott, 1982-ben nyugdíjazták.