Budapest, 1925. augusztus 27.

Apja kazánkovács volt. Csepelen végzett négy polgári osztályt, majd 1940-től a Weiss Manfréd Gyárban a szalaghengerdében segédmunkást. 1941-től esztergályos tanonc volt. 1943-tól segédként dolgozott a Csőgyárban. 1945-ben, Gomba községben lett a MADISZ tagja, 1945. májusban a Szociáldemokrata Pártba lépett be, 1946-től tagja a Magyar Kommunista Pártnak. 1945-ttől a SZIT, majd a MINSZ szervezőtitkára, körzeti agitátora munkahelyén. 1950-ben elvégzett egy hathetes pártiskolát, januárban az MDP XIX. kerületi Bizottsága szervezési osztálya politikai munkatársa lett. 1950. októbertől öt hónapos pártiskolán tanult, 1953-ig agitációs és propaganda titkár volt. Kétéves pártfőiskola befejezése után, 1956-ban megválasztották a XIX. kerületi Bizottság másodtitkárává. 1956. novemberben az MSZMP csepeli Ideiglenes Intéző Bizottság tagja, majd elnöke volt. Belépett a munkásőrségbe. 1960-ig az MSZMP XIX. kerületi első titkára, majd az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezeti Osztálya főelőadója. Később a munkásőrséghez került, 1966-ban a Munkásőrség országos parancsnokhelyettese volt, rendőr alezredesi rendfokozatban. Ipari közgazdasági technikumot végzett.