Székesfehérvár, 1916. október 14. – 1963. augusztus 16.

Szegényparaszti családban született. Hét általános iskolai osztályt végzett, 1945-ig gazdasági cseléd volt. 1945. májusban lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak, majd az MDP-nek és az MSZMP-nek, 1945-től 1950-ig falusi párttitkár volt; 1956-ban egyéves pártiskolát végzett. 1945-ben 10 kat. holdat kapott a földosztáskor, egyénileg gazdálkodott, 1948-ban Kossuth-díjat kapott. 1949 őszén a megalakult helyi termelőszövetkezet elnökévé választották; 1957-ben az Új Élet Tsz elnökévé választották meg. Az MDP Központi Vezetőség póttagja 1954. május 30-ától, MSZMP Központi Bizottság póttagjának 1957. június 29-én választották meg, amelynek 1962. november 24-ig volt tagja.  1949. május 15-étől haláláig országgyűlési képviselő, előbb a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya-Tolna, majd 1958. november 16-ától a Hazafias Népfront Baranya megyei listájáról.