Orosháza, 1902. január 15. – Budapest, 1984. november 7.

Apja a helyi téglagyárban dolgozott. Tizenhárom éves korától cselédként dolgozott a környékbeli tanyákon, majd kitanulta az asztalosszakmát. Volt bútorasztalos, malomasztalos és baromfitelepen ládamester. Nyaranta cséplőgépnél dolgozott etetőként.
1921-ben Orosházán lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1927-től a helyi, később az orosházi kerület titkára. 1929-ben bekerült a Békés vármegyei törvényhatósági bizottságba. A szociáldemokrata frakció intézőbizottságnak titkára lett. Tagja a munkásdalárdának, az eszperantócsoportnak és az Orosházi Munkás Testedző Körnek. 1933-ban az orosházi szociáldemokrata szervezet küldötteként részt vett az MSZDP XXIX. kongresszusán. Vidéki tudósítóként rendszeresen írt a Népszavába. 1936-tól szerkesztette az orosházi pártszervezet által Fáklya címmel kiadott folyóiratot. 1937-ben letartóztatták, két hónapi börtönbüntetését Szegeden, a Csillagbörtönben töltötte. 1941-ben Kistarcsára internálták, innen a nagykanizsai internálótáborba került, majd 1942. március 20-án fegyveres büntetőszázaddal a keleti frontra vitték. 1943 nyarán hazahozták a századot, szeptember 20-án leszerelt, utána Békéscsabán az SZDP helyi titkára. 1944. október 14-én többedmagával megalakította a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetét Orosházán, amelynek titkárává választották. 1944 decemberétől az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja. 1951-ig folyamatosan nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő. 1944. december 26-án az MKP dél-magyarországi területi bizottságának titkára, majd 1945. szeptember 28-ától Békés vármegye főispánja lett. 1945 májusától 1954 márciusáig az MKP, majd az MDP Központi Vezetőségének tagja, illetve póttagja. Főispáni megbízatása 1947. november 12-ig tartott. 1947. október 20-tól 1948. január 16-ig az MKP KV Mezőgazdasági Osztályát vezette, majd 1953. augusztus 20-ig a földművelésügyi miniszter első helyettese, 1953. szeptember 1-jétől 1956. október 30-ig a Mezőgazdasági és Szövetkezeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Bank Mezőgazdasági Hitelintézete ügyvezető igazgatója, majd 1957. február 15-től 1960. február között ismét földművelésügyi miniszterhelyettes volt. Közben 1956. november 8. és 1957. február között Csongrád megye és Szeged város kormányösszekötője volt. Aktív pályafutását, mint az edelényi járási tanács elnöke fejezte be 1962-ben.