Hódmezővásárhely, 1909. november 21. – USA, 1954

Agrárproletár-családból származott. Apja cseléd volt, aki önerejéből 3 kat. hold földet vásárolt. Hat elemit és népfőiskolát végzett. Tizenöt évesen családfenntartó lett: napszámba járt a közeli bolgárkertészetbe, ahol megtanulta a konyhakertészetet. Örökölt földjét idővel 13 holdra gyarapította. 1938-tól 2 kat. holdas konyhakertészete volt, amelyben bérmunkásokat alkalmazott, emellett állattenyésztéssel és takarmánynövény-termesztéssel foglalkozott, halastavat létesített, és gyümölcsöst telepített. Mintagazda lett, 1932-ben belépett a Független Kisgazdapártba. 1941-től a Magyar Parasztszövetség tagja; helyi pénztáros, majd megyei titkár. 1944-ben behívták katonának. A második világháború után részt vett az FKGP újjászervezésében; a hódmezővásárhelyi szervezet alelnöke lett. 1945. november 4-én a Csongrád-Csanád vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946-ban a Vásárhelyi Független Újság felelős szerkesztője és kiadója. Az FKGP katonai bizottsága, az ún. véderőbizottság tagja. 1947 tavaszán beválasztották a Magyar Parasztszövetség parasztképviselőkből alakult elnöki tanácsába. 1947 májusától az Országos Kertgazdasági Tanács tagja. 1947 júliusában az FKGP Politikai Bizottsága – mivel a választójogi törvény módosítása kérdésében szembekerült a vezetőséggel – kizárta a pártból.

A Magyar Függetlenségi Párthoz csatlakozott; annak listáján 1947. augusztus 31-én újra képviselővé választották. November elején bekerült a párt politikai bizottságába. Miután az Országos Választási Bizottság 1947. november 20-án törvénytelenül megsemmisítette az MFP mandátumait, november végén elmenekült Magyarországról. Rövid ausztriai tartózkodás után egy ideig Svájcban dolgozott gyári munkásként, majd az USA-ban telepedett le. Szerepet vállalt a nyugati magyar emigrációban, az 1949 elején alakult, a történelmi magyar alkotmány alapján álló törvényhozókat tömörítő, később magát Uniónak nevező szervezet s egyidejűleg a Magyar Nemzeti Bizottmány tagja volt haláláig.