Izsák, 1926. február 16. – Budapest,  2008. augusztus 14.

Napszámos szülők gyermeke. A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán tanult 1944-től 1948-ig, majd az Agrártudományi Egyetemen mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1945-ben a kunszentmiklósi járás földosztó kormánybiztosa, 1946-1947-ben a Petőfi Sándor Népi Kollégium titkára, majd az Áchim András Agrárkollégium igazgatója 1948-ban. A Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezete egyetemi tagozatának országos titkára és a MEFESZ alelnöke 1948-ban, ezután az MDP KV Szövetkezetpolitikai Osztály politikai munkatársa. 1950-ben kinevezték a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztály főosztályvezetőjévé, a Mezőhegyesi Állami Gazdasági igazgatója 1954-ben lett. Az MDP, illetve az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya osztályvezető-helyettese 1956-tól, földművelésügyi miniszterhelyettesi megbízatást 1960. augusztus és 1967. április között viselt, majd az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont főigazgatója, 1987-től tudományos tanácsadója volt. Jelentős szerepet vállalt az MSZMP 1957. évi agrárpolitikai téziseinek kidolgozásában, a gazdasági mechanizmus reformja mezőgazdasági részét kidolgozó bizottság vezetője 1965-1967-ben, illetve a kormány- és tárcaszinten kiemelt állattenyésztési és takarmányozási kutatási programok irányítója és koordinátora 1969 és 1988 között. Az MKKE Agrárgazdasági Tanszék c. egyetemi docense 1968-tól, a GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Állattenyésztési Tanszék c. egyetemi tanára 1983-tól.