Budapest, 1933. december 10.

1956-ban elvégezte a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem gazdaság földrajz szakát, közgazdász oklevelet szerzett. A Központi Statisztikai Hivatalban helyezkedett el, főelőadó volt. 1957-től az Állami Földmérési és Térképészeti Hivatalnál, 1962 és 1965 között a Kartográfiai Vállalatánál, majd 1978-ig az Országos Tervhivatalnál dolgozott különböző beosztásokban. 1978-tól az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese, majd főosztályvezetője. 1989. márciusban lett a Belügyminisztérium Közigazgatási Főcsoport főosztályvezetője. 1989. május 1-jei hatállyal az MSZMP KB Pártpolitikai Osztálya a belügyminiszter helyettesévé kinevezését javasolta. 1957-ben lépett be a Magyar Szocialista Munkáspártba. 1986-tól a földrajztudományok doktora.