1928. április 15. 

Apja kőműves segéd volt.  Kezdetben hentes- és mészárossegéd volt. 1944-től dolgozott belügyi szolgálatban; előbb járőr, majd előadó, főelőadó, majd vezető beosztásokban. Elvégezte a Rendőrtiszti Akadémiát és az MSZMP Politikai Főiskolát. 1952-ben a Belügyminisztérium Titkárság vezetője, 1956-tól az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, 1962-től közlekedésrendészeti csoportfőnök volt. 1974. áprilistól BM főcsoportfőnök-helyettes, 1977. áprilistól belügyminiszter helyettes vezérőrnagyi rendfokozatban, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, MSZMP tag. Altábornagyi rendfokozatban 1989. áprilisban nyugdíjazták.