Pécs, 1910. december 10. – Pécs, 2000. február 19.

Apja vasmunkás és lakatos volt. Az elemi iskola elvégzése után polgári iskolába járt, de nem fejezte be. 1925-ben lakatostanonc, 1928-tól segéd és a vasasszakszervezet tagja. 1930-től munkanélküli, ezért Franciaországban illegálisan vállalt munkát. Tagja lett a Francia Kommunista Pártnak, 1931-ben kitoloncolták, idehaza egy év multán katonai szolgálatot teljesített, majd Baranyában kőműveslegény, a szakma kitanulása után kőművesmester lett. Átlépett a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségébe, 1940-től a Szociáldemokrata Párt tagja volt, a Baranya megyei végrehajtó bizottság tagja lett. 1944. március végén munkatáborba hurcolták Kárpátaljáról szökött haza. 1944. december elején részt vett a Magyar Kommunista Párt pécsi szervezete megalakításában. 1945. januárban a Baranya Megyei Szakszervezeti tanács háznagy, később titkára lett. Szakszövetkezetek és szakszervezetek szervezésével bízták meg. 1946. októbertől az MKP Baranya megyei szakszervezeti bizottsága tagja. 1945. november 4-én képviselőjelölt volt, 1947. augusztus 31-én, az országgyűlési választásokon az MKP Baranya és Tolna megyei listán pótképviselővé választották, behívására 1948. június 25-én került sor; mandátumát 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront megyei listáján is megőrizte. 1950-ben szakszervezeti tisztségeiből leváltva a fővárosba helyezték, 1951. január 1-jétől a Vegyiművek Beruházási Vállalat vezérigazgatója lett. 1953 elején az Országos Tervhivatalhoz került, előbb főosztályvezető-helyettes, majd áprilistól az általános gazdasági irodán dolgozott. 1955. október elején a komlói 49. számú Építőipari Vállalat igazgatója lett. 1956. november elején az MSZMP Baranya Megyei Bizottsága küldöttként járta fővárosban. Az ott kapott direktívák alapján ő irányította a komlói MSZMP szervezetek megalakítását, bekerült a városi pártbizottság vezetőségébe is. 1957-től a Baranya megyei ellenőrző bizottság elnöke volt. 1962. májusban kinevezték a Közúti Üzemi Vállalat igazgatójává, 1968. február végén nyugdíjazták.