Felsőgalla, 1920. január 21.-1967. november 8.

Bányász családban született, hét elemit végzett. 1936-tól Franciaországban élt szüleivel,  ahol két évig tanítóképzőbe járt. majd tanulmányait abbhagyta s maga is bányászként kereste kenyerét. Tagja lett a Francia Kommunista Pártnak.  A világháború alatt csatlakozott a francia ellenállási mozgalomhoz. 1948-ban hazatért,  áprilisban tagja lett az MKP-nak, átigazolták az MDP-be. Rövid ideig bányász a dorogi XII. aknában, majd 1949. májustól hivatásos katona. Törzstiszti-főtiszti tanfolyamot végzett, egy évig tüzér ezredparancsnoki iskolába járt, majd 1953 és 1955 között a szovjetunióbeli Vorosilov Akadémia hallgatója volt.. 1950-től az MN Tüzérparancsnokság hadműveleti osztályvezetője, 1951. januártól a Kossuth Tüzér Iskola parancsnoka , majd a Magyar Néphadsereg tüzérparancsnoka vezérőrnagyi rendfokozatban. A Szovjetunióból hazatérve kinevezték a Országos Légvédelem parancsnokává, 1956. december 11-ig a honvédelmi miniszter helyettese. Az 1956-os forradalom alatti magatartása miatt 1957. januárban leszerelték, az MSZMP-ből 1958-ban kizárták, majd 1961-ben visszavették. 1991-ben korábbi rendfokozatában rehabilitálták. A Magyar Függetlenségi Népfront Veszprém megyei listáján 1953. május 17-én országgyűlési képviselővé választották, mandátumáról lemondatták, amit 1957. május 9-én  jelentettek be a törvényhozásban.