Alsólendva, 1890. január 26. – Budapest, 1960. december 24.

Tanítóképzőt végzett. 1921-től a magántisztviselők szakszervezete, majd a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. Az 1930-as években a szociáldemokrata nőmozgalom egyik vezetője, a párt női szervezete vezetőségének tagja. A második világháború alatt a Budapest III. kerületi nőbizottság elnöke. 1945. április 2-án Budapesten választották be az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe 1945 nyarától a Szocializmus, az SZDP társadalomtudományi folyóiratának felelős szerkesztője. 1945. augusztus 20-án az SZDP XXXVI. kongresszusán a pártvezetőség póttagjává választották, 1945. november 4-től 1953 áprilisáig a nagy-budapesti választókerületből nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő, 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listájáról került be a törvényhozásba. 1945 és 1948 között az SZDP parlamenti csoportja titkára. 1947-1948-ban az SZDP budapesti szervezetében nőkérdéssel foglalkozó titkár. 1948. március 8-ától a pártvezetőség rendes tagja. 1948. június 12-én az MDP Központi Vezetőségének tagja lett, 1951 márciusában az MDP II. kongresszusán azonban – a szociáldemokraták elleni hadjárat idején – kimaradt a KV-ből. Az MDP parlamenti frakciója vezetőségének is tagja lett. 1948. február 23-tól az Országgyűlés feloszlatásáig háznagy. A koalíciós években részt vett az Orientál Filmipari Rt. igazgatóságának a munkájában, és alelnöke volt a Vándorsport Egyesületnek.