Budapest, 1921. október 26.

Apja kábelszerelő volt. Elemi iskolát végzett, majd 1937-től a Lahos és Székely Gyárban idomszerész tanonc volt 1940-ig. 1940-től katonai szolgálatot töltött, 1943-ban ismét szakmájában dolgozott a Weiss Manfréd Művekben,  ekkor letartóztatták és három év fegyházra ítélték. 1937-ben lett tagja az MSZDP köbányai szervezetének, 1939-ben csatlakozott az illegális KMP-nek. 1946-ban lett a Magyar Textilgyárban segéd. 1945. januárban belépett a Magyar Kommunista Pártba, a X. kerületi Bizottság agitációs-és propaganda titkára lett, 1946-tól a MADISZ budapesti szervezetének szervezőtitkára. 1947-től az MKP Budapesti Bizottsága munkatársa. 1949-ben kinevezték az MDP Pártiskola tanárává, 1951-től az MDP VI. kerületi Bizottsága munkatársa volt. 1952-ben a Belügyminisztériumba helyezték, 1953-ig osztályvezető, 1956-ban főosztályvezető, utána 1959-ig önálló osztályvezető volt. 1959-ben kinevezték a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem budapesti igazgatójává. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanár szakot végzett, 1964-ben egyetemi doktori címet szerzett. 1971-ben megválasztották az MSZMP VI. kerületi Bizottsága első titkárává, kerületi pártbizottsági és VB tag lett. Funkciójából 1982. szeptemberben felmentették és nyugdíjazták.