Hódmezővásárhely, 1909. február 3.–1976

Napszámos család gyermeke volt. Hat elemit végzett, majd két évig polgári iskolába járt; később béres volt, majd férfiszabó segéd 1929. októberig. Akkor Egerbe költözött, szakmájában dolgozott különböző mestereknél, majd szabász volt. 1934-ben lett a szabómunkás szakszervezet tagja, majd sztrájkmozgalmakban vett részt. 1937-től megszakításokkal, 1939-től folyamatosan tagja volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. 1942-től bedolgozó kisiparosként kereste kenyerét. 1942 és 1944 között megszakításokkal katonai szolgálatot töltött. 1944. decemberben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, 1953-tól szakszervezeti tag. 1945. januártól a rendőrségen dolgozott, majd júniustól két hetes, majd két hónapos pártiskolát végzett. Ezután az MKP Eger városi titkár volt, 1949 őszétől az MDP Heves megyei pártbizottsága párt- és tömegszervezeti osztály vezetője 1951. augusztusig. Ekkor az MDP Gyöngyös városi titkára lett 1953. november 2-ig, majd a Heves megyei Tanács VB Ipari Osztály vezetője volt 1969. évi nyugdíjazásáig. 1956. októberben a felkelők letávolították állásából, 1957. november-decemberben karhatalmista volt, majd elfoglalta korábbi beosztását. 1945 után befejezte alapfokú tanulmányait, majd 1957-ben a közgazdasági technikum harmadik osztályát végezte. 1949. május 15-én országgyűlési képviselővé választották a Magyar Függetlenségi Népfront Heves és Nógrád-Hont választókerületi listáján, 1953. május 17-én pótképviselő lett, behívására 1957. május 9-én került sor.