Debrecen, 1903. szeptember 12. – Téglás, 1987. június 20.

Apja földmunkás és napszámos volt. Négy elemi osztályt járt ki, majd az 1940-es évek végén, esti tagozaton az általános iskolát is befejezte. Balmazújváros külterületén nőtt fel, amely közigazgatásilag Debrecenhez tartozott. Előbb napszámba járt, majd 1925-től helybeli gazdáknál kocsis. 1931-től öt éven át pályamunkás volt. Ezt követően önállóan gazdálkodott, 1945-ben nyolc kataszteri hold földdel rendelkezett, amihez a földosztáskor még nyolc holdat kapott. Politikai tájékozódása a Földmunkásszövetségben kezdődött, 1930–1932-ben tagja a Magyarországi Szociáldemokrata Párt helyi szervezetének. 1944. decemberben lett a Balmazújvárosi Nemzeti Bizottság tagja, 1945-től FÉKOSZ községi titkár, tagja a földosztó bizottságnak, 1945. júniustól képviselő-testületi tag, beválasztották a megyei törvényhatósági bizottságba, majd a DÉFOSZ helyi vezetésébe. A Nemzeti Parasztpártba 1944. de­cemberben lépett be. Helyi, majd megyei elnök lett 1949. augusztusig. A párt Országos Gyűlése 1948. április 5-én az Országos Vezetőség tagjává választotta. 1949 őszén társaival Táncsics Mihály termelőszövetkezeti csoportot alakítottak, melynek elnöke lett. 1950 őszétől községi tanácselnök-helyettes, 1950-ben tanácsakadémiára ment Debrecenbe, 1956-ban hat hónapos tanácselnökképző tanfolyamot végzett, majd 1956. decembertől ismét tsz-tag, ezúttal a Vörös Csillag TSZ-ben. 1950. november 8-án belépett a Magyar Dolgozók Pártjába, majd később a Ma­gyar Szocialista Munkáspártba. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Hajdú-Bihar megyei listáján országgyűlési pótképviselővé választották, 1957. december 19-én behívták a törvényhozásba.