Makó, 1916. december 27.

Apja 18 kat. holdas hagymakertész volt. A református elemi iskoláit és a polgárit szülővárosában végezte el, az utóbbi iskolában 1939 és 1943 között levelező tagozaton szerzett bizonyítványt. 1949-ig apja gazdaságában, illetve az apai gazdaság reáeső hányadában dolgozott. 1949-ben belépett a makói Köztársaság Termelőszövetkezetbe. Közéleti szereplése a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben és a hagy­matermesztők helyi egyesületében kezdődött. 1944. októberben, Makó felszabadulása után az elsők között lé­pett a Nemzeti Parasztpártba. Előbb városi és Csanád megyei, közben járási és szegedi, végül Csongrád megyei titkár. 1947. augusztus 31-étől 1953. májusig a NPP Csongrád megyei országgyűlési képviselője volt. Pártmegbízatásai miatt Szegedre költözött. 1950-ben megválasztották Szeged Város Tanácsa elnökhelyettesének, 1953-tól a mezőgazdasági osztály vezetője. 1952–1953-ban Gödöllőn mezőgazdasági akadé­miát, majd 1954-től 1958-ig Hódmezővásárhelyen mezőgazdasági technikumot végzett. 1955–1956-ban a Magyar Dolgozók Pártja, majd később csatlakozott a Magyar Szocialista Munkáspárthoz is. 1957-től a Hazafias Népfront szegedi titkára. Közben, 1961–1963-ban jogászhallgató a József Attila Tudományegyetemen. 1963-ban megválasztották az Új Élet Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnökévé. 1977-ben nyugdíjba vonult. 1985-ig a Csongrád Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja, 1989-ig a Hazafias Népfront megyei elnöke és az MSZMP tagja volt.