Anarcs, 1923. április 7.

Szegényparaszti családban született, apja földműves és napszámos volt. Hat elemi osztályt végzett, majd kazánkovács tanuló volt Kisvárdán. 1941-ben a fővárosba utazott, kisműhelyekben alkalmazták, 1942-től 1948-ig a MÁVAG-ban dolgozott. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, rendezőgárda tagja volt, MADISZ szervező, majd munkahelyén alapszervezeti titkár, 1947-ben majd propagandafelelős volt. 1948. január-szeptemberben a Magyar Ruggyantagyár párttitkára, 1949-től az MKP KV Agitációs és Propaganda Osztálya üzemi alosztályvezetője. 1950-től pártfőiskolai hallgató volt, 1951-ben tanulmányait megszakították és megválasztották az MDP Nógrád megyei Bizottsága titkárává. 1953. márciusban lett az MDP Komárom megyei első titkára. 1955-ben a közgazdasági egyetem másodéves levelező hallgatója volt. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Komárom megyei listáján országgyűlési képviselővé választották. 1956 novemberétől MSZMP pártszervező, 1957-1958-ban az MSZMP KB politikai  munkatársa. 1958-tól a Karhatalom Parancsnokságán politikai helyettes.