Mezőlak, 1900. december 25. – Mezőlak, 1978. augusztus 23.

Édesapja Amerikában dolgozott, a Ford-művek vasúti pályaépítő munkása volt, majd hazatérte után postai kézbesítő. Hat elemit végzett, napszámos és fuvaros munkából tartotta el családját. Később 30 kat. hold bérelt földön gazdálkodott. 1918-ban Érsekújváron teljesített katonai szolgálatot, majd 1939-ben ismét bevonultatták, de a csáktornyai határőrségtől negyedik gyereke megszületése után leszerelték. Szülőhelyén az 1920-as években a tűzoltó egyesület vezetője lett, egészen az 1940-es évek végéig betöltötte ezt a megbízatást. A politika felé a falukutató mozgalom és a népi írók hatására fordult. 1945-ben belépett a Nemzeti Parasztpártba. A földosztáskor kapott 7 kat. hold birtokán gazdálkodni kezdett. Mint a helyi NPP szervezet vezetője 1948-ig a községi nemzeti bizottság elnöke volt. 1947 augusztusában pártja felkérésére a Veszprém megyei választókerületben képviselő-jelöltséget vállalt. Pótképviselő lett, behívására 1948. november 18-án került sor. Hamarosan a Nemzeti Parasztpárt pártiskolájának hallgatója, de politikai nézetei miatt eltanácsolták. 1952-ben a mezőlaki Március 9. Termelőszövetkezeti Csoport elnökévé választották. Szövetkezetük 1956-ban felbomlott, néhány évig ismét magángazdálkodó volt. 1959-ben földjével együtt belépett a megalakult termelőszövetkezetbe. 1963-ban betegsége miatt nyugdíjazták.