Gyulavári, 1900. október 28. – Békéscsaba, 1975. április 18.

Szülei uradalmi cselédek voltak. Öt elemit végzett, majd uradalomban dolgozott cselédként, később arató-és cséplőmunkás volt. Az 1920-as években kapcsolódott be a gyulai munkásmozgalomba, 1929-ben lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1930. szeptemberben, szülőfalujában is megalakította a szociáldemokrata pártszervezetet, tikárrá választották, bekerült a helyi képviselő-testületbe is. 1932 és 1935 között pártszemináriumra járt. 1938-ban kapcsolatba került az illegális kommunista mozgalommal. 1940-től a kommunista párt tagjaként részt vett a Békés megyei ifjúsági szervezetek létrehozásában. 1942. januárban letartóztatták, hét hónapi vizsgálati fogság után bizonyítékok hiányában szabadon engedték. 1944. októberben, falujában társaival megalakította a Magyar Kommunista Párt szervezetét, amelynek titkárává választották. A helyi földosztás lebonyolítása mellett irányította a falut és a földreform megyei végrehajtásában is szerepet vállalt. 1945. március 17-én a megyei földbirtokrendező tanács tagjává választották. 1945-ben maga is 7 kat. hold földet kapott. 1947 januárjától az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége megyei titkára. 1947. augusztus 31-én az MKP Békés megyei listáján szerzett mandátumot. 1967. január 28-ig volt tagja a törvényhozásnak, a Magyar Függetlenségi Népfront és a Hazafias Népfront Békés megyei listájáról került be mindig a parlamentbe. Később mezőgazdasági akadémiát végzett. 1950-től 1955-ig a Mezőhegyesi Állami Gazdaság igazgatóhelyettese, majd nyugdíjazásáig a Termelőszövetkezeti Tanács Békés megyei megbízottja. A Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, 1957 és 1967 között a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság tagja volt.