Biharugra, 1884. január 28. – Biharugra, 1963. december 17.

15 kat. holdas kisparaszti családból származott. Hat elemit és teológiai tanfolyamot végzett. 10 kat. hold saját és 12 kat. hold bérelt földön gazdálkodott, mellette – 1944-től kezdve – terményfelvásárlással is foglalkozott. A harmincas évektől tagja a Független Kisgazdapártnak, a helyi szervezet alelnöke volt. 1944 decemberétől 1945-ig Biharugra képviselője az Ideiglenes Nemzetgyűlésben. Később azonban az országos politikában nem vett részt. Szülőfalujában 1945–1946-ban a kisgazdapárti és a parasztpárti tagokból álló nemzeti bizottság elnöke. 1956 után belépett a helyi termelőszövetkezetbe, onnan ment nyugdíjba.