Kaposvár, 1922. szeptember 30. – Budapest, 1998. március 24.

Apja férfiszabó, az 1919-es somogyi direktórium gazdasági tanácsának tagja volt. Szülőhelyén a reálgimnáziumban érettségizett, majd apja mesterségét folytatva kitanulta a szabómesterséget. Korán kapcsolatba került a szociáldemokrata eszmékkel, már gimnazista korában, 1939-1940-ben járni kezdett a kaposvári munkásotthon rendezvényeire. 1942-ben Budapestre került, ahol belépett a szakszervezetbe és a Szociáldemokrata Pártba. 1943-ban bevonult munkaszolgálatra, ahonnan 1945-ben tért vissza Kaposvárra. 1945. áprilisban családi indíttatásra a Szociáldemokrata Párthoz csatlakozott. 1945 nyarától a Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom tagja. Agárdon elvégezte a központi pártiskolát, ezt követően szeptemberben ifjúsági titkárrá választották Kaposváron. A nemzeti bizottság tagja, majd a megyei törvényhatósági kisgyűlés egyik vezetője. Az 1945. november 4-i országgyűlési választásokon az SZDP Somogy vármegyei listáján indult, de nem jutott mandátumhoz. A következő két évben – fiatal kora ellenére – szinte minden jelentős párttestületbe bekerült: vármegyei szervezőbizottsági, majd végrehajtó bizottsági tag, végül megyei párttitkár. 1947. október végén lemondott az ifjúsági szervezetben viselt megyei titkári tisztségéről. 1947 őszén kinevezték a párt megyei lapja, a Somogyi Világosság főszerkesztőjévé. Küldött a SZIM II. kongresszusán, az ifjúsági szervezet központi vezetőségének tagja, főtitkár-helyettes az egységes ifjúsági szervezet megalakulásáig. Az MKP-vel való együttműködés híve. 1948. márciustól szociáldemokrata részről a Somogy vármegyei egységbizottság vezetője. Az SZDP 1947–1948-ban tartott mindkét kongresszusán küldött volt. 1948–1949-ben a Magyar Dolgozók Pártja Somogy vármegyei pártbizottságának tagja, oktatási felelőse; egyidejűleg megyei tankerületi főigazgatói, illetve tanfelügyelői kinevezést kapott. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon az SZDP Somogy vármegyei kerületi listájáról bekerült a törvényhozásba. A parlament alakuló ülésén, 1947. szeptember 16-án az egyik korjegyző. 1947. december 21-én bekerült a párt Somogy vármegyei végrehajtó bizottságába is. Az 1949–1953. évi parlamenti ciklusban, az MDP tagjaként megőrizte országgyűlési képviselői mandátumát. 1950-től Somogy megyei tanácstag. 1951-ben a fővárosba költözött, az Állami Egyházügyi Hivatal tisztviselője lett. 1954-ben elvégezte a budapesti Pedagógiai Főiskolán a történelem szakot. Ezt követően a Képzőművészeti Alap osztályvezetője, majd 1957-ben a Képcsarnok Vállalat igazgatója lett. 1964-ben ismét az Állami Egyházügyi Hivatalba került, ezúttal főosztályvezetői beosztásban. Miután 1969-ben az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán oklevelet szerzett, 1970-ben kinevezték a Népművészeti Vállalat igazgatójává. 1975-ben került utolsó munkahelyére, a Népi Iparművészeti Tanács és a Háziipari és Népi Iparművészeti Szövetkezetek Országos Szövetsége elnöki tisztségébe; 1987-ben nyugdíjazták.