Eger, 1888. május 30. – Eger, 1966. december 1.

Apja szegényparaszt volt. Hat elemit végzett. Sokat olvasott, önműveléssel képezte magát. Hosszú évekig napszámosként, kétkezi munkával tartotta el a családját, később néhány hold földön gazdálkodott, majd vincellér lett. Fiatal korában az ifjúsági legényegylet titkára volt. 1929-től 1945-ig Eger város képviselőtestületének a tagja. Választmányi elnök, ké­sőbb igazgatótanácsi tag volt a Hangya szövetkezet egri fiókjánál. 1930-ban belépett a Független Kisgazdapártba. Az egri szervezet elnökévé választották, egyúttal Heves vármegyei pártszervező és a megyei pártvezetőség tagja volt. 1944. december 18-ától az Egri Nemzeti Bizottság, december 27-étől a Heves Vármegyei Nemzeti Bizottság tagja. 1945 elejétől ismét betöltötte az FKGP egri szervezetének az elnöki tisztét. 1945. március 18-ától a termelési bizottság, április 7-étől az egri képviselőtestület, április 28-ától a vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. 1945. november 4-én a Heves és Nógrád–Hont vármegye választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1945. novembertől 1946. február 1-jéig az Egri Barázda fele­lős szerkesztője. Az 1947. évi választásokon nem jelöltette magát. Visszavonult a poli­tikától, és a földreform során kapott 6 kat. hold földjén és szőlőjében gazdálkodott. 1960-ban belépett a helyi termelőszövetkezetbe, majd hamarosan nyugdíjba vonult, s háztáji szőlőjéből egészítette ki a jövedelmét.