Kaba, 1932. június 8. – Budapest, 1974. április 29.

Apja elemi iskolai tanító volt. 1942-től a debreceni Református Kollégiumban tanult, 1948-1950-ben népi kollégista volt. 1954-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnö­ki Kar Szerszámgépész Szakán végzett; közben az egyetem DISZ–titkára volt. Az NME Gé­pészmérnöki Kar Mechanika Tanszékén tanársegé­di állást kapott, egyetemi adjunktus 1963-ig, 1960. szeptemberig félállásban MSZMP szervezőtitkár volt az egyetemen és 1957–1959-ben a Kohómérnöki Kar dékáni titkára. 1950-től a Magyar Dolgozók Pártja, 1957-től az MSZMP tagja, az MDP in­tézményi bizottságának szervezőtitkára 1954–1956-ban. 1963-ban került be a pártapparátusba, az MSZMP KB politikai munkatársa, a Tudományos, Közoktatási és Kultu­rális Osztály alosztályvezetője, 1970. november 28-ától osztályvezetője volt 1973 novemberéig, emellett művelődési miniszter 1973. augusztus 3-tól haláláig. 1974. április 23-án az MSZMP PB saját kérésére funkciójából felmentette és a Tudománypolitikai Bizottság titkárává, miniszterhelyettesi rangban kinevezte. Az Országos Közművelődési Tanács, az Állami és Kossuth-díj Bizottság alel­nöke, az Országos Ifjúságpolitikai és Oktatási Tanács elnöke.