Mezősas, 1893. február 13. – Budapest, 1975. május 13.

 A budapesti, a müncheni és lausanne-i egyetemen tanult. 1914 és 1918 között a császári és királyi 37. gyalogosezred katonájaként az orosz, az olasz és a román fronton harcolt, az olasz fronton fogságba esett, 13 hónapi hadifogság után 1920-ban tért vissza Magyarországra. 1920-tól a mezőtúri gimnázium tanára, 1926-tól 1946-ig a szeghalmi gimnázium igazgatója volt. 1945-től a Független Kisgazdapárt tagja. 1946. márciustól a debreceni tankerület főigazgatója, 1946. májustól a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium poli­tikai államtitkára, 1947. áprilistól adminisztra­tív államtitkára, a létszámcsökkentés eredmé­nyeként 1948. január 31-étől minisztériumi osztályfőnök. Jelentős szerepe volt a békéstarhosi ének-ze­nei általános iskola megszervezésében.