Túrkeve, 1921. szeptember 29. – Budapest, 2000. április 27.

Parasztcsaládban született. Kertészként dolgozott,  1944-ben katonai szolgálatra vonult be, hadifogságba esett. 1947 végén jött haza, decemberben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1948. januártól szülőhelyén az MKP propagandistája. Hamarosan a Zsámbéki Mezőgazdasági Akadémia szervezője, hallgatója és oktatója, 1950-1951-ben a budapesti Agrártudományi Egyetemen adjunktus volt.  Kétéves pártfőiskolát végzett, 1953–1955-ben, a Földművelésügyi Minisztériumban miniszteri, majd párttitkár. 1955-től 1958-ig a túrkevei Harcos Tsz elnöke. 1958-ban visszakerült a földművelésügyi minisztériumba, 1967-ig  a termelőszövetkezeti főosztály vezetője, 1967-től a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának főtitkára. 1972 és 1974 között az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztályán alosztályvezető volt. 1974-től a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium MSZMP bizottságának titkára, 1976 és 1981 között az AGROINFORM főigazgatója. MDP tagsága után átigazolták az MSZMP-be, ahol 1957. február 26. és 1970. november 28. között az MSZMP Központi Bizottság tagja. 1959-től 1962-ig a KB mellett működő Agrárpolitikai/Mezőgazdasági Bizottság tagja, 1967 és 1985 között a Szövetkezetpolitikai Munkaközösség tagja volt. 1966-ban szerezte meg a mezőgazdasági tudományok doktora tudományos fokozatot.