Nagybaracska, 1922. június 10. – Budapest, 1990. április 4.

Az elemi iskola után polgárit végzett, majd Baján a katolikus tanítóképző intézetben kezdett továbbtanulni, de félév után kicsapták. Felnőttként érettségizett le. 1946–1947-ben a szegedi egyetem jogi karán tanult, de tüdőbaja miatt abba kellett hagynia. Az 1960-as évek elején a József Attila Tudományegyetemen magyar-történelem szakra járt levelező tagozaton, bebörtönzése miatt azonban tanulmányait nem tudta befejezni. Katonai szolgálatot 1942-1943-ban hadipilóta-növendékként teljesített, a frontra is kivitték. 1944-ben átállt a szovjet hadseregben harcoló magyar egységhez. 1944 karácsonyától a demokratikus hadseregben szakaszvezetőként szolgált. Katonai behívása előtt dolgozott, mint kubikos, építőmunkás, favágó és summás. 1938 decemberében politikai meggyőződéséből szökést kísérelt megy Csehszlovákiába, majd a Szovjetunióba. Leszerelése után, 1945-ben, tagja és tisztségviselője lett a Nemzeti Parasztpártnak. 1948 tavaszán átlépett a Magyar Kommunista Pártba. Ebben az időben a Népi Kollégiumok Országos Szövetségének gazdasági szervezője. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Csongrád megyei listájáról országgyűlési képviselő. Parasztpárti éveiben kezdett irodalmi riportokat írni. Újságírói pályája 1949-ben indult Szegeden a Délmagyarország című lapnál, de még ugyanebben az évben felkerült Budapestre a Szabad Nép szerkesztőségébe. 1952-től ismét Szegeden a Tiszatájnál dolgozott. 1955-ben újból Budapestre hozták a Művelt Nép munkatársa lett. 1957-től a Hétfői Híreknél a kulturális rovat vezetője. Az újságírói pályát 1959-ben végleg ott hagyta, nevelőtanári állást vállalt az újszegedi gimnázium kollégiumában. Az 1960-as évek elején szembefordult a kommunista párttal, annak kínai-albán politikája miatt. Az úgynevezett kínai-albán perben politikai izgatás vádjával elítélték. Három évet és három hónapot töltött börtönben. Szabadulása után Csepelen a Betonelem-gyárban 1967 és 1971 között, mint kétkezi munkás dolgozott. Rövid ideig a kőbányai Porcelángyárban kemencés rakodó, anyagmozgató, majd a Postai Műszerüzemnél, diszpécserként alkalmazták, de még 1971-ben leszázalékolták.