Sárospatak, 1911

Háztartásbeli volt, majd 1949-ben MNDSZ titkár. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Borsod-Gömör és Zemplén-Abaúj választókerületben országgyűlési képviselővé választották.