Csongrád, 1899. november 12. – Csongrád, 1963. június 27.

Gazdagparaszti családból származott. Hat elemit és téli gazdasági iskolát végzett. Az első világháborúból súlyos sérülésekkel tért haza. Apja halála után 15 kat. holdra növelt földjén gazdálkodott 1948-ig. 1920-ben csatlakozott a Nagyatádi-féle kisgazdapárthoz, később azonban kilépett a szervezetből. 1922-ben megfosztották szavazati jogától, amit csak 1935-ben kapott vissza. A Gazdasági Egyesület csongrádi fiókja vezetőségi tagja, a helyi ifjúság egyik vezetője. 1931-ben lépett be a Független Kisgazdapártba, a Csongrád megyei párszervezők egyike volt. 194-1945 fordulóján bekapcsolódott a kisgazdapárt Csongrád városi és járási szervezetének újjáalakításába, mindkettőben titkárrá választották. A csongrádi termelési bizottság, majd 1946-tól a Magyar Parasztszövetség helyi szervezetének elnöke, emellett a parasztszövetség által létrehozott Csongrádi Termelők Szövetkezetének igazgatósági tagja volt. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Csongrád és Csanád megyei választókerületben pótképviselővé választották, 1948. november 16-án hívták be a törvényhozásba. 1963. februárig képviselő maradt, a Magyar Függetlenségi Népfront illetve a Hazafias Népfront Csongrád megyei listájáról választották be a parlamentbe. 1949. június 8-ától 1958. szeptember 26-ig a törvényhozás alelnöke volt. 1958. november 26-tól 1963. március 21-ig az Elnöki Tanács tagja. 1947. november 13-tól a Csongrádi Szövetkezetek Tanácsa elnöke. 1947. december 7-től az FKGP delegáltja a Csongrád városi képviselő-testületben. 1949. január 30-tól a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége csongrádi szervezete vezetőségi tagja, majd elnöke, beválasztották a szövetség megyei bizottságába is. 1949. február 27-től a helyi földműves-szövetkezetek igazgatóságában képviselte a kisgazdapártot. 1949. március 6-án a Magyar Függetlenségi Népfront csongrádi tanácsa alelnökévé választották. 1949. május 1-jétől az FKGP pártigazgatója. 1949 őszétől a helybeli Táncsics Mezőgazdasági Termelőszövetkezet elnöke. 1950. június 15-től 1953. december 15-ig a Csongrád Megyei Tanács VB egyik elnökhelyettese. 1954-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, 1956. június 16-tól a HNF OT elnökségi tagja volt.