Kispest, 1929. június 25.

Apja segédmunkás volt. Négy polgári osztályt végzett, majd a Hoffher-Schrantz Gépgyárban géplakatos tanuló volt. 1944-1945-ben rövid ideig munkaszolgálaton vett részt és hadifogságban volt, majd 1946 őszétől géplakatos segéd, tagja lett a Magyar Kommunista Pártnak, SZIT-titkár munkahelyén. 1949. februártól hathetes ifjúsági pártiskolát végzett, majd a MINSZ, a DISZ funkcionáriusa, politikai munkatársa volt 1950. októberig. 1950 őszétől a Petőfi Politikai Tisztképző Iskolában tanult, 1951. áprilisban, főhadnagyi rangban avatták fel. Előbb a tatai Rákosi Páncélos Tiszti Iskolán politikai előadó, majd ezredkiképző tiszt Rétságon, harckocsizászlóalj-parancsnok Verpeléten. 1953-tól 1957. novemberig a HM Páncéltörő Parancsnokságon előadó, lőkiképzési tiszt volt. 1957. november és 1960. október között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatója. Az egyetem befejezése után a Honvédelmi Minisztérium Kiképzési Főcsoportfőnökségén osztályvezető-helyettese volt. 1968. szeptemberben befejezte a szovjet Vezérkari Akadémián folytatott kétéves tanulmányait. Az 5. hadsereg kiképzési osztályvezetője lett. 1973. júniusban kinevezték a HM csoportfőnökévé, kiképzési főfelügyelő helyettesi beosztásban. 1984. novembertől a honvédelmi miniszter helyettese, kiképzési főfelügyelő volt. 1988. novemberben felmentették, altábornagyi rendfokozatban nyugdíjazták. 1967-ben autóközlekedés-technikumi érettségi vizsgát tett.