Kaba, 1891. március 29. – Kaba, 1967. április 17.

Szegényparaszti családból származott. Hat elemit végzett. 1912-től katona, részt vett az első világháborúban. Orosz hadifogságba esett, 1920-bam került haza. 16 kat. holdon gazdálkodott, főleg állatokat tartott. 1922-től a helyi legeltetési társulat elnöki tisztét töltötte be. 1938-ban lépett be a Független Kisgazdapártba; idővel a helyi szervezet elnöke lett. Az 1944. december 9-én megalakult helyi nemzeti bizottság delegálta az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az 1945. novemberi választásokon nem indult. Az FKGP kabai szervezetének vezetőjeként szülőfaluja közéletében vett részt. 1948–1949-ben az FKGP Hajdú vármegyei szervezetének társelnöke lett. Egyénileg gazdálkodott 1959-ig. 1956 januárjától 1956 novemberéig – valószínűleg kisgazdapárti múltja miatt – internálva volt. 1959-ben támogatta a helyi téesz létrehozását, amelynek vezetőségébe is beválasztották. Az állattenyésztésben dolgozott. 1961 áprilisában ment nyugdíjba.