Békéssámson, 1891. december 16. – Orosháza, 1966. augusztus 25.

Apja földmunkás volt. Elemi iskoláit befejezve, 1906-1908 között az orosházi iparostanonc-iskolában férfiszabónak tanult. 1909-ben belépett a szabóiparosok szakszervezetébe, és tagja lett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. 1915-ben behívták katonának, 1917 júniusában bekövetkezett sebesüléséig frontszolgálatot teljesített. Előbb leszerelték, majd nem sokkal később – megállapított hatvan százalékos rokkantsága ellenére - ismét behívták, s 1919-ben, már a Tanácsköztársaság idején román hadifogságba esett, csak 1920-ban térhetett haza.

Orosházán önálló szabóműhelyt nyitott, 1922-ben részt vett a szabómunkások szövetkezetének megszervezésében. Az orosházi ipartestületben a gazdasági, majd az ipari szakosztály elnöke volt, és tagja lett a helyi képviselő-testületnek is. A harmincas években többször állt rendőri felügyelet alatt, 1944. március végén – az ország német megszállása után – internálták. Erősen megromlott egészségi állapotára tekintettel két hónap múltán ismételten rendőri felügyelet alá helyezve szabadult. Orosháza felszabadítását követően, 1944. október 6-ától részt vett a helyi közigazgatás újjászervezésében, tagja lett a nemzeti bizottságnak. Október 14-én részt vett a Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének alakuló ülésén, ahonnan a hónap végén kilépve, bekapcsolódott a Szociáldemokrata Párt működésének újraindításába. Ez utóbbi párt színeiben választották december közepén az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselőjévé, s 1948. szeptember 6-ig tagja volt a nemzetgyűlés politikai bizottságának is. 1945. március 27-én községi bírónak választották, s az év folyamán megbízást kapott Orosháza várossá szervezésére. 1946. január 1-jétől ő töltötte be Orosháza polgármesteri tisztségét.

1948. április 27-én, a két munkáspárt egyesítésének előkészítése során lemondatták. Ezután visszavonult a közélettől. 1956. október – november fordulóján bekapcsolódott az SZDP helyi újjászervezésébe, de a szervezet megalakulásának kimondásával egy időben gyakorlatilag meg is szűnt.