Kápolnásnyék, 1909. december 25. – Budapest, 1965. április 3.

Apja vasúti váltóőr, majd bírósági altiszt volt. Négy polgári osztályt végzett, 1932-től vasutas, fizikai munkás 1935-ig, majd pályamester, vasúti építésfelügyelőségen dolgozott 1945-ig. 1945-ben a MÁV székesfehérvári osztálymérnökségen műszaki beosztott, vonattisztviselő-és oktatótiszti tanfolyamok elvégzése után 1949-től a MÁV Budapesti igazgatóságán üzemgazdasági csoportban dolgozott, a vasúti főosztály személyzeti előadója, ügyosztályvezető, munkaügyi osztályvezető volt. 1952-től a pályafenntartási szakosztály vezetője, majd a Minisztertanácsi Hivatal főelőadója, 1953-ban kinevezték a Közlekedés-és Postaügyi Minisztérium I. vasúti főosztály helyettes vezetőjévé. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, MDP, majd MSZMP tag volt. 1956-tól 1962. januárig a MÁV vezérigazgatója, 1957-től a közlekedési és postaügyi miniszter helyettese volt. Felmentésekor a MÁV Vasúttervező  Vállalat igazgatójává nevezték ki.