Monok, 1948. január 25.

 Édesapja paraszt volt. Az általános iskolát Monokon végezte, középiskolába Miskolcon járt. 1971-ben a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemen szerzett diplomát. A végzés után az egyetemen maradt, mint gyakornok, majd tanársegéd és adjunktus lett. 1974-1975-ben IREX –ösztöndíjjal Bostonba, a Harvard Egyetemen tanult. 1977-től az Országos Tervhivatalban dolgozott, előbb osztályvezető helyettes, később osztályvezető. 1981-ben az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályán politikai munkatárs. 1983-tól a Gazdaságpolitikai Osztály helyettes vezetője, 1986. december 28. és 1987. június 23. között pedig osztályvezetője. 1988. november 24-én megválasztották a Minisztertanács elnökévé, ezt a tisztségét 1990. május 23-ig töltötte be. Ebben az időszakban a Minisztertanács Tanácsi Kollégiumának elnöke és az Országos Vallásügyi Tanács elnöke volt. Mint miniszterelnök, 1990. elején ellátta a Minisztertanács Biztonsági Kollégiumának vezetői tisztét, továbbá Magyarország meghatalmazottjának helyettese volt a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületében. 1991. áprilisban elfogadta azt a négy évre szóló szerződést, melyben a londoni székhelyű Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank egyik alelnöki székét ajánlották föl számára. 1976 és 1989 között az MSZMP tagja volt. 1987. június 23-án választották be a Központi Bizottságba, az 1988. május 22-i pártértekezleten pedig a PB tagjai sorába. 1987 és1988 között, mint gazdaságpolitikai titkárt megbízták egy hosszabbtávú gazdaságpolitikai stratégia kidolgozásával foglalkozó munkacsoport vezetésével, így lett a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának és Közgazdasági Munkaközösségének elnöke. 1988. október 5-én lemondás folytán megüresedett helyen, országos listán jutott be a parlamentbe. 1989-ben öt hónapig az MSZMP PB helyére felállított Politikai Intézőbizottság és a négyfős elnökség tagjaként tevékenykedett. 1989. októberben lépett be a megalakult Magyar Szocialista Pártba s két hónapig – lemondásáig – tagja volt az Országos Elnökségnek is. Az 1990. évi választásokon független jelöltként indult szülőföldje, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 11. számú választókerületében. Az első fordulóban abszolút többséget kapva szerezte meg választókerülete mandátumát. 1991. április 22-én – a bank-alelnöki megbízatásával járó összeférhetetlenség miatt – lemondott képviselői mandátumáról, s Londonba költözött.