Debrecen, 1923. április 1.–1991

Apja kövező munkás volt. Hat elemi osztályt végzett, majd szűcsinas, később segéd volt, 1945-ig szakmájában dolgozott. 1942-ben lett az illegális KMP tagja, 1945-től a Magyar Kommunista Párt tagja, 1947-ig ifjúsági szervezetekben dolgozott, két és hat hónapos pártiskolát végzett, majd a pártapparátus tagja lett. 1948. szeptember 8. és 1949. június 13. között- más forrás szerint 1948. augusztustól-a MDP Bihar megyei titkára, majd az MDP Bács-Bodrog, 1954-ig Bács-Kiskun megyei pártbizottság első titkára volt;  1949. május 17. és 1958. szeptember 26. között a Magyar Függetlenségi Népfront Hajdú-Bihar megyei, majd 1953. május 17-étől Bács-Kiskun megyei listáján országgyűlési képviselővé választották meg.1956-tól 1959-ig az SZKP főiskoláján tanult, közben 1956 novemberétől 1957. február 26-ig az MSZMP KB Párt-és Tömegszervezeti Osztályát irányította, majd osztáyvezető-helyettes. 1959-től 1971-ig a Belügyminisztériumban dolgozott, a III. Főcsoportfőnök-helyettese, 1964. decembertől rendőr vezérőrnagyi rangban belügyminiszter-helyettes volt. 1971 és 1977 között varsói nagykövet volt, majd visszahívták, 1977. augusztustól az IBUSZ vezérigazgatója. 1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP Központi Bizottság póttagja.