Hercegszántó, 1919. április 10. – Pécs, 1984. május 9.

Apja napszámos volt. Elemi iskolát végzett, 1940-től erdő-és rakodómunkás volt. 1942-ben katonai szolgálatra vonult be, Jugoszláviában harcolt, majd a keleti fronton 1942. augusztusban fogságba esett, antifasiszta iskolát végzett, 1946. szeptemberben érkezett haza. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, októbertől pártfunkcionárius volt, az MKP mohácsi járási bizottság szervezőtitkára lett. 1948-tól az UFOSZ, majd a DÉFOSZ Baranya megyei bizottsága titkára, 1951-ben a tsz-szervezésben elkövetett hibák miatt leváltották, rövid ideig a Terményforgalmi Vállalat igazgatója volt, majd a Baranya megyei Tanács mezőgazdasági osztály vezetője, 1952-től a megyei tanács elnökhelyettese. 1954-től az MDP siklósi járási bizottság első titkára volt. 1956-ban elkezdte, de a forradalom miatt nem fejezte be a pártfőiskolát. 1957-től az MSZMP Baranya megyei Bizottság mezőgazdasági osztály vezetője, 1960-től az MSZMP Baranya megyei Bizottság titkára, 1972. április 12. és 1973. május 24. között első titkára volt, korkedvezményes nyugdíjba vonult. 1969-ben befejezte az MSZMP pártfőiskolát. Mezőgazdasági technikumban szerzett agronómusi képesítést. 1973. április 15-étől 1980. március 6-ig országgyűlési képviselő volt, előbb Baranya megye 4. számú, majd 1975. június 15-én Baranya megye 9. számú egyéni választókerületében.