Nádudvar, 1926. december 16. – Budapest, 1985. december 15.

Apja gyári tűzoltó, majd cipészsegéd volt. 1947-ben a Debreceni Református Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett, tanulmányait sorkatonai szolgálata alatt megszakította. 1947 őszétől hivatásos katona, elvégezte a Kossuth Fegyvernemi Tiszti Iskolát, 1949-ben, a Kossuth Akadémián folytatott tanulmányait követően hadnaggyá avatták, 1952-ben Honvéd Akadémiát végzett, 1957-ben befejezte a Zalka Máté Katonai Akadémiát. A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola növendék zászlóaljparancsnoka 1954-től, majd parancsnokhelyettese, 1955. novembertől 1957-ig parancsnoka, 1958-tól hadosztályparancsnok volt, 1959-ben ezredessé léptették elő. 1964-ben befejezte a Szovjetunióban a Vorosilov Vezérkari Akadémiát. A Magyar Néphadsereg kiképzési főcsoportfőnök-helyettese 1966-ig, 1966. szeptember 8. és 1973. január 9. között kiképzési főcsoportfőnök és honvédelmi miniszterhelyettes vezérőrnagyi rangfokozatban. 1973. január 9-én kinevezték a Magyar Néphadsereg vezérkari főnökévé, 1984. december 6-ától honvédelmi miniszter volt haláláig; közben 1973-ban altábornaggyá, 1980-ban vezérezredessé és 1985. szeptemberben hadseregtábornokká léptették elő. 1945-től a Magyar Kommunista Párt tagja, MDP, majd MSZMP tag volt. Az MSZMP Központi Bizottsága tagjává 1975. március 22-én választották meg. 1982-től a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége alelnöke.