Gelej, 1907

Földműves volt, majd 1949-ben a rajkai földműves-szövetkezet ügyvezetője. 1945-ben 16, 5 kat. hold juttatott földet kaptak nagy családjával, egyénileg gazdálkodtak 1949-ig, mintagazda jelvényt kapott. 1945. októberben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, majd MDP tag volt. 1948. november-decemberben pártiskolát végzett. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Győr-Moson és Sopron választókerületében parlamenti képviselővé választották, mandátumáról 1953-ban lemondott.