Kolozsvár, 1909. április 18. – Budapest, 1974. február 25.

1930-ban a Debreceni Gazdasági Akadémián gazda oklevelet, 1934-ben a debreceni Tisza István Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végbizonyítványt szerzett. 1930-tól a Debreceni Gazdasági Akadémia tangazdaságának gyakornoka, 1938-1940-ben a Növénytermesztési Tanszék tanársegéde volt, majd 1945-ig a Debreceni Gazdasági Tanintézet Növénytermesztési Tanszékén a növénytermesztéstan rendes gazdasági tanára. 1948-ig az Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Debreceni Osztály Különleges Növénytermesztési Tanszék nyilvános rendes tanára és a tanszék vezetője, majd felrendelték a fővárosba, ahol 1949-ig a Földművelésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya Tanulmányi Alosztálya osztályvezetője volt, majd 1952-ig az Országos Tervhivatal miniszteri osztálytanácsosa, majd a Növénytermesztési, később a Földművelési Osztály osztályvezetője. 1952-ben lett a Minisztertanács Titkársága Mezőgazdasági Osztály osztályvezetője, a földművelési miniszter-helyettesi funkciót 1954. november 1. és 1956. január 31. között látta el. 1954. májustól 1974-ig az Agrártudományi Egyetem Agronómiai Kar Növény-termesztéstani Tanszék egyetemi tanára, az öntözéses növénytermesztési szak vezetője 1959-1962-ben, dékán 1962-től 1968-ig. 1956. december–1957. áprilisban szerepet vállalt az MSZMP új agrárprogramjának kialakításában. 1947-ben a Debreceni Tudományegyetemen államtudományi doktori oklevelet szerzett, 1964-ben a mezőgazdasági (agrártörténet) tudományok kandidátusa lett.