1926

1950-ig napszámos, illetve vasúti munkás volt. 1951-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, majd MSZMP tag volt. 1955-ig szakérettségis tanuló volt, majd a Lenin Intézet hallgatója volt. 1955-től pártfunkcionárius; az MDP/MSZMP Budapesti Pártbizottságán politikai munkatárs, osztályvezető, majd 1964 és 1970 között Budapest XXII. kerületi pártbizottság első titkára, 1974-től az MSZMP KB Párt-és Tömegszervezetek Osztálya osztályvezető-helyettes volt. 1982. júniusban a KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztálya funkciójából felmentését és 1982. augusztus 1-jével belügyminiszter-helyettessé, rendőr vezérőrnagyi rendfokozatban a BM IV/személyügyi/ főcsoportfőnökévé kinevezését javasolta. Elvégezte az ELTE Állam-és Jogtudományi Karát.