Bors, 1928. január 4. – Budapest, 1986. március 22.

Apja földműves volt. 1939–1941-ben két osztályt végzett a kolozsvári Református Gimnáziumban. 1941-ben apját a magyar rendőrség kommunista tevékenység miatt letartóztatta, családjával visszaköltözött Bors községbe. 1942-től mezőgazdasági munkát végzett, majd Nagyváradon volt kifutó, később sörgyári segédmunkás, közben folytatta gimnáziumi tanulmányait is. 1944-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1945 májusában Budapestre került. 1946-tól a Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége sajtóosztályán előadó, 1948. januártól a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség országos központja titkárságának munkatársa volt, majd a Magvető szerkesztőségében dolgozott. 1948. októberben átkerült a Külügyminisztériumba, a költségvetési osztály munkatársa lett. 1948. novemberben elkezdte a hathónapos külügyi kollégiumot; 1949. júniustól segédfogalmazó, majd a politikai osztályon a román-albán ügyek előadója volt. 1950. májustól a berni magyar követségen attasé, illetve II. osztályú titkár, 1953-ban rövid ideig a minisztérium politikai főosztályán a francia politikai ügyek előadója, 1953-1955-ben a belgrádi magyar nagykövetségen, 1955 végétől a washingtoni magyar nagykövetségen II. osztályú titkár. Az USA-ban részt vett a magyar állandó ENSZ képviselet felállításában, az ENSZ melletti magyar állandó delegáció tagja, 1957. júniusban kiutasították az USA-ból, hazatérése után októberig főelőadó a Külügyminisztériumban. Közben elvégezte a Külügyi Akadémia levelező tagozatát. 1957-től a párizsi magyar nagykövetségen II. osztályú tanácsos. 1960-tól a Külügyminisztérium IV. Területi Osztály vezetője volt, 1961-től I. osztályú tanácsosi rangban. 1963-1968-ban, mint rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter a kairói magyar nagykövetség vezetője. 1968-tól a Külügyminisztériumban főosztályvezető, 1970. március-októberben külügyminiszter-helyettes. 1970. novemberben kinevezték a belügyminiszter helyettesévé rendőr vezérőrnagyi rendfokozatban. Felmentése után, 1974. januárban ismét a külügyminiszter helyettese, 1976-tól külügyminisztériumi államtitkár volt. 1980-tól New Yorkban a magyar ENSZ képviselet vezetője volt. 1975. március 22. és 1980. március 27. között az MSZMP Központi Bizottság tagja volt.