Nagymágocs, 1925. október 9.

1945 előtt különböző uradalmakban mezőgazdasági munkás, majd kazánfűtő volt. 1945-ben a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség községi, majd körzeti titkára volt, belépett a Magyar Kommunista Pártba. 1946-ban Kerekegyházán a rendőrőrs helyettes parancsnoka, majd 1947-1948-ban a MADISZ kaposvári titkára volt. 1948-ban megválasztották az MDP barcsi járási párttitkárává. 1949-ben kezdte el tanulmányait az MDP kétéves pártfőiskoláján, a főiskola befejezése után, 1951-től 1958-ig az MDP, majd az MSZMP vezető testületeiben dolgozott, politikai munkatárs illetve pártszervező volt. Közben elvégezte az agrártudományi egyetemet. 1958-tól a Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek osztályvezetője, majd főosztályvezető-helyettese. 1962. november 24. és 1966. december 3. között az MSZMP KB Adminisztratív, majd 1974. március 20-ától 1983. július 6-ig a KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztály vezetője volt. 1966. decemberben kinevezték a belügyminiszter helyettesévé, 1970-ben a belügyminiszter első helyettese lett, 1973–1974-ben belügyi államtitkár. 1983. júliustól 1986. júniusig a honvédelmi miniszter helyettese, a Honvédelmi Minisztérium Katona Tanács és a Minisztertanács Honvédelmi bizottság tagja. A Zalka Máté Katonai Akadémián levelező hallgató volt. 1975. március 22. és 1985. március 28. között tagja volt az MSZMP Központi Bizottságnak, majd az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságnak.