Budapest, 1947. április 8.

Apja újságíró volt. Érettségi vizsgái után egy esztendeig, 1965–1966-ban az Erdőgazdasági- és Faipari Tervező Irodában gépírónő volt. 1971-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar-francia szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett, tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak. 1971-től 1980-ig az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozott, előbb kutatási segéderő, majd tudományos munkatárs beosztásban. 1975-ben egyetemi doktor, 1981-től a nyelvtudományok kandidátusa. 1980. novembertől az MSZMP Központi Bizottsága apparátusában tevékenykedett, a KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály politikai munkatárs, osztályvezető-helyettes, 1985. március 28-ától 1988. november 28-ig osztályvezető beosztásban. 1973-ban elvégezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem filozófia szakosítóját. 1983-tól a Pártélet szerkesztőbizottsága tagja, a KB mellett működő Agitációs-Propaganda Bizottság és a Művelődéspolitikai Munkaközösség tagja is volt.