Rákospalota, 1911. február 11. – Budapest, 1985. augusztus 21.

Apja cipész kisiparos volt. Szűcs segédlevelet szerzett, 1937-ig beosztottként dolgozott, majd önálló kisiparos volt 1945-ig. 1930-tól 1936. évi kizárásáig tagja volt a Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak. 1932-től az illegális KMP tagja, a Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetsége rákospalotai bizottságának is tagja volt 1934-től 1937-ig. 1942-ben kommunista tevékenysége miatt büntetőszázadba osztották be, de 1944-ben megszökött, s a nyilas-uralom idején részt vett az újpesti nemzeti ellenállási mozgalomban. 1945-ben a Magyar Kommunista Párt, majd az MDP rákospalotai szervezetének titkára, 1948-ban lett az MDP KV Párt-és Tömegszervezeti Osztálya politikai munkatársa, 1954-ben kinevezték a KV Pártgazdasági Osztályának osztályvezető-helyettesévé. 1945-től a Rákospalotai Nemzeti Bizottság és a képviselő-testület tagja, 1947 és 1949 között elnöke volt. Közben elvégezte a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemet és a pártfőiskolát, 1951. március 1. és 1954. május 30. között az MDP Központi Vezetősége póttagja. Az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverése után részt vett a munkástanácsok szétverésében. Több funkció betöltésével tagja lett az MSZMP felső pártapparátusának, a KB Pártgazdasági Osztályát 1956. novembertől irányította, a Párt- és Tömegszervezetek Osztályának vezetője 1957. február 26-án lett, majd nyugdíjba vonulásáig az MSZMP KB Irodájának vezetője volt 1963. december 5. és 1977. április 13. között. Az 1980-as évek elején a Minisztertanács Kivételes Ellátások Bizottsága titkára volt. Az MSZMP Központi Bizottságába is beválasztották, tagságát 1956. november és 1980. március 28. között töltötte be. 1959 és 1962 között a KB mellett működő Agrárpolitikai/Mezőgazdasági Munkaközösség tagja, 1959. decembertől a Pártépítési Elméleti Munkaközösség titkára, 1960. februártól 1966-ig elnöke volt. 1958. november 16-ától haláláig országgyűlési képviselő volt, előbb a Hazafias Népfront budapesti listáján szerzett mandátumot, majd 1967. március 19-étől Budapest 48. számú egyéni választókerületéből jutott be a törvényhozásba.